Urinokultura

Urinokultura

Urinokultura

Urinokultura je laboratorijski test koji se koristi za otkrivanje i identifikaciju mikroorganizama, kao što su bakterije ili gljivice, koji mogu biti prisutni u urinu osobe.

Test obično naručuje zdravstveni radnik kada postoje simptomi infekcije urinarnog trakta (UTI), kao što su bol ili peckanje tokom mokrenja, često mokrenje ili hitna potreba za mokrenjem.

Klinički značaj urinokulture je jako veliki.

Pruža dragocene informacije o vrsti i broju mikroorganizama prisutnih u urinu, što pomaže da se odredi odgovarajući tretman. Na primer, ako test pokaže da postoje visoki nivoi određene bakterije u urinu, zdravstveni radnik može propisati antibiotike za lečenje infekcije.

Urinokultura takođe može pomoći u identifikaciji drugih osnovnih zdravstvenih stanja, kao što su dijabetes ili kamen u bubregu.

Pored toga, može pomoći u praćenju efikasnosti lečenja tokom vremena i utvrditi da li je infekcija potpuno očišćena.

Test uključuje uzimanje malog uzorka urina i njegovo postavljanje na poseban medijum koji omogućava rast bilo kojih mikroorganizama prisutnih u uzorku. Nakon perioda inkubacije, uzorak se ispituje pod mikroskopom da bi se identifikovale vrste mikroorganizama koji su prisutni.

Test takođe može uključivati analizu osetljivosti, koja uključuje izlaganje mikroorganizama različitim antibioticima kako bi se utvrdilo koji su najefikasniji u njihovom ubijanju.

Drugi testovi uz koje se proverava urinokultura zavise od specifičnih zdravstvenih stanja koja se procenjuju.

Na primer, ako osoba ima rekurentne zdravstvene probleme, zdravstveni radnik može naručiti test funkcije bubrega ili snimanje  kako bi se isključile osnovne strukturne abnormalnosti u urinarnom traktu koje mogu doprineti infekcijama. Ako osoba ima simptome polno prenosive infekcije, mogu se naručiti dodatni testovi kao što su test na gonoreju ili hlamidiju.

Dakle urinokultura je laboratorijski test koji pruža vredne informacije o prisustvu i vrsti mikroorganizama u urinu.

To je ključno sredstvo u dijagnozi i lečenju skoro svih zdravstvenih stanja.

Drugi testovi mogu da prate urinokulturu na osnovu specifičnih zdravstvenih stanja koja se procenjuju.

Tags:


Call Now Button