PCR analiza Tag

Real time pcr analiza je termin koji je ušao u svakodnevni život krajnje neočekivano. Šta je real time PCR metoda i zašto se o njoj priča toliko zadnjih par godina? Vodeći se logikom iza imena to bi trebalo da je PCR u realnom vremenu, ali šta...

Call Now Button