BRCA Tag

BRCA test je najčešće PCR, tačnije real time PCR ili NGS analiza koja se fokusira na otkrivanju mutacija na BRCA 1 i BRCA 2 genima....

Call Now Button