The shop

Trigliceridi

240,00 rsd

Odredjivanje nivoa triglicerida u krvi.

Category:
Description

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Trigliceridi (Tg) ili neutralne masti su estri trihidronog alkohola glicerola i viših masnih kiselina. Tg ulaze u telo hranom (egzogeni Tg) i sintetišu se u telu (endogeni Tg). Potonji se formiraju u jetri, uglavnom od uglјenih hidrata. Tg su glavni oblik akumulacije masnih kiselina u telu i glavni izvor energije kod lјudi. Nivo triglicerida u krvi, zajedno sa nivoom holesterola, najvažniji su pokazatelјi stanja metabolizma lipida kod pacijenata. Oni pružaju važne informacije za dalјu taktiku dijagnoze poremećaja metabolizma lipida, rešavanja pitanja hospitalizacije, izbora metode lečenja i procene njegove efikasnosti.

Indikacije za ispitivanje

 1. Dijagnoza hipertrigliceridemije,
 2. Procena rizika od aterosklerotske bolesti koronarnih arterija i koronarne bolesti srca (IHD),
 3. Poremećaji metabolizma masti.

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao pto su: beta-blokatori, kateholamini, kortikosteroidi, ciklosporin, diazepam, diuretici, estrogeni, etanol, interferon, retinol, mikonazol.

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao pto su: Askorbinska kiselina, Aminosalicilna kiselina, Asparaginaza, Klofibrat, Heparin, riblјe ulјe, Prazosin.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

 1. hiperlipoproteinemija I, IIb, III, Ib i B tipova,
 2. virusni hepatitis,
 3. alkoholizam,
 4. alkoholna ciroza,
 5. bilijarna ciroza,
 6. ekstrahepatična opstrukcija bilijarnog trakta,
 7. akutni i hronični pankreatitis,
 8. hronična bubrežna insuficijencija,
 9. hipertenzija,
 10. akutni infarkt miokarda,
 11. trudnoća,
 12. hronični koronarni bolest arterija,
 13. tromboza cerebralnih sudova,
 14. hipotireoza,
 15. dijabetes melitus,
 16. giht,
 17. glikogenoza tipa I, III i BI,
 18. sindrom respiratornog distresa,
 19. talasemija,
 20. Daunov sindrom,
 21. Vernerovi sindromi,
 22. neurotična anoreksija,
 23. idiopatska hiperkalcemija,
 24. akutna intermitentna porfirija.

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

 1. alfabetalipoproteinemija,
 2. hronična opstruktivna plućna bolest,
 3. cerebralni infarkt,
 4. hipertireoza,
 5. hiperparatiroidizam,
 6. laktozurija,
 7. neuhranjenost,
 8. sindrom malapsorpcije,
 9. lezije parenhima jetre (terminalna faza).

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button