The shop

Thrombofilije 8 SNP – krv

9.000,00 rsd

PCR analiza polimorfizama gena: F2 20210 G>A, F5 1691 A, F7 10976 G>A, F13 Val34Leu, FGB -455 G>A, ITGA2 807 C>T, ITGB3 1565 T>C, PAI-1 -675 4G>5G

Category:
Description

Trombofilije, povećan rizik za trombotička stanja, mogu biti uzrokovane kako genetičkim (30-50%), tako i sredinskim faktorom. Identifikacija gena asociranih sa trombofilijom pomaže u ranom detektovanju pacijenata sa povećanim rizikom za tromboze, a samim tim i adekvatnom modifikacijom njihovog medicinskog tretmana. Indikacija za testiranje uključuje: gubitak ploda, antitrombocitna terapija, fetalne patologije, traume, operacije, venski tromboembolizam itd. Detekcija polimorfizama gena uključenih u hemostazu značajno doprinosi predikciji rizika za trombotičke komplikacije, pogotovo kod trudnica i u postpartum periodu.

Analiza uključuje sledeće polimorfizme: F2 20210 G>A, F5 1691 A, F7 10976 G>A, F13 Val34Leu, FGB -455 G>A, ITGA2 807 C>T, ITGB3 1565 T>C, PAI-1 -675 4G>5G

Call Now Button