The shop

IL 28B 2 SNP – bukalni bris

5.000,00 rsd

Detekcija 3 polimofrizma blizu gena za IL 28B na hromozomu 19, od kojih zavisi odgovor na terapiju i prisustvo virusa.

Category:
Description

Infekcija virusom Hepatitisa C izaziva hronična oštećenja jetre što dovodi do ciroze i hepatocelularnog karcinoma. Citokini su prirodna barijera virusima i njihova produkcija zavisi od genetičkih faktora kao što su polimorfizmi pojedinačnih nukleotida (single nucleotide polymorphism – SNP).
Najčešća terapija protiv Hepatitisa C jeste PEG-IFN u kombinaciji sa ribavirinom. Mnogim pacijenatima ova infekciju (sustained virological response – SVR) ili brzi odgovor na terapiju (rapid virological response – RVR). Zbog toga je važno odrediti koji polimorfizam je prisutan kod pacijenta.
Gen za IL28B kodira interferon lambda 3 koji se odlično pokazao protiv hepatitisa C. Citilab u ponudi ima detekciju 3 SNP-a blizu gena za IL28B na hromozomu 19, od kojih zavisi odgovor na terapiju i prisustvo virusa:
a) rs8099917 (homozigot TT u 88 % slučajeva dobro odgovara na terapiju, heterozigot TG u 34 % slučajeva dobro odgovara na terapiju, dok homozigot GG uopšte ne reaguje na terapiju),
b) rs12980275 (homozigot CC u 80 % slučajeva dobro odgovara na terapiju dok homozigot TT u 20-25 % slučajeva odgovara na terapiju, heterozigot CT u 20-40 % slučajeva odgovara na terapiju),
c) rs12979860 (homozigot CC u 80 % slučajeva dobro odgovara na terapiju, heterozigot CT u 40 % slučajeva dobro odgovara na terapiju, homozigot TT u 30 % slučajeva dobro odgovara na terapiju).
Najbitnije za pacijenta jeste da se odredi njegov genotip za navedene polimorfizme, kako bi se odredila što adekvatnija terapija i kako bi se izbeglo vremenski dugo primanje terapije koja može biti neodgovarajuća ili dovesti do određenih neželjenih reakcija.

Call Now Button