The shop

Hipertenzija 9 SNP – bukalni bris

10.000,00 rsd

Real time PCR metoda koja detektuje 9 genetičkih varijanti koje su povezane sa hipertenzijom.

Category:
Description

Hipertenzija je patologija kardiovaskularnog sistema koja se razvija kao rezultat disfunkcije viših centara vaskularne regulacije i manifestuje se upornim porastom krvnog pritiska u poređenju sa normalnim. Uzroci hipertenzije mogu biti mnogobrojni, kao što su bolesti bubrega, povećan nivo adrenalina u krvi, stres, loše životne navike, urođene mane srca, ali i genetička predispozicija. Za hipertenziju je značajna detekcija genetičkih polimorfizama gena regulatora kardiovaskularnog sistema, naročito onih koji imaju funkciju u okviru renin-angiotenzin sistema (RAS). Indikacije za genetičko testiranje: srčana ishemija, dijabetes, infarkt, venska tromboembolija, nefropatija, poremećaji funkcije placente, određivanje najadekvatnije terapije za svakog pacijenta. Analiza genetičkog faktora može značajno da pomogne da se potvrdi dijagnoza hipertenzije kako bi se unapred propisale adekvatne preventivne mere. Analiza Real-time PCR metodom detektuje 9 genetičkih varijanti asociranih sa hipertenzijom:

ADD1 (1378 G>T (Gly460Trp)), AGT (704(803) T>C (Met235Thr)), AGT (521 C>T (Thr174Met)), AGTR1 (1166 A>C), AGTR2 (1675 G>A), CYP11B2 (-344 C>T), GNB3 (825 C>T (Ser275Ser)), NOS3 (-786 T>C), NOS3 (894 G>T (Glu298Asp).

Call Now Button