The shop

Hemahromatoza 3 SNP – krv

9.000,00 rsd

PCR analiza tri polimorfizma povezana sa hemohromatozom: 845 G>A (C282Y), 187 C>G (H63D) i 193 A>T (S65C).

Category:
Description

Hemohromatoza je nasledni poremećaj koji uzrokuje da telo apsorbuje višak gvožđa iz hrane koji se obično skladišti u jetri, srcu i pankreasu. Ovo može biti otrovno za organe i da poveća rizik za dobijanje stanja koja su opasna po život, kao što su rak, ciroza ili srčana aritmija. Nasledna hemahromatoza je prouzrokovana mutacijom gena HFE koji reguliše gvožđe koje apsorbuje telo. Najčešće izmene u ovom genu koje se određuju su: 845 G>A (C282Y), 187 C>G (H63D) i 193 A>T (S65C).

Rana dijagnostika i pravilan tretman su ključni u prevenciji komplikacija koje mogu nastati usled ovog poromećaja.

Call Now Button