The shop

Gama GT

170,00 rsd

Odredjivanje nivoa Gama GT ( gama glutamil transferaze) u krvi.

Category:
Description

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Gama-glutamil transferaza (GGT) je enzim koji katalizuje prenos aminokiselina kroz ćelijsku membranu, a takođe učestvuje u mikrosomskim oksidativnim procesima. GGT je enzim vezan za membranu. U značajnim koncentracijama, GGT se nalazi u jetri, pankreasu, bubrezima i prostate (stoga je kod muškaraca aktivnost GGT u krvnom serumu približno 50% veća nego kod žena). U ćelijama drugih tkiva, GGT je sadržan u malim količinama.

U osnovi je aktivnost GGT prisutna u membranama ćelija sa visokim sekretornim ili apsorpcionim kapacitetom, kao što su epitelne ćelije bilijarnog trakta, ćelije proksimalnih tubula bubrega, acinarsko tkivo pankreasa i njegovih kanala, četka granica crevnih ćelija. Promene u serumskoj aktivnosti GGT su od velike dijagnostičke vrednosti kod bolesti jetre i hepatobilijarnog trakta.

Ovaj enzim je osetlјiviji na poremećaje u funkcionisanju ćelija jetre od ALT, AST, alkalne fosfataze. GGT je posebno osetlјiv na efekte dugotrajne konzumacije alkohola na jetru. Kod osoba koje zloupotreblјavaju alkohol, nivo GGT u serumu korelira sa količinom konzumiranog alkohola. Test je posebno dragocen za praćenje lečenja od alkoholizma: zaustavlјanje unosa alkohola smanjuje aktivnost enzima za oko 50% u roku od 10 dana.

Indikacije za ispitivanje

 1. Akutni i hronični hepatitis,
 2. opstruktivno oštećenje jetre,
 3. opstruktivna žutica,
 4. holelitijaza,
 5. tumorski proces,
 6. oštećenja jetre konzumacijom alkohola

 

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

Aspirin, paracetamol, fenobarbital, statini, antibiotici, histamin blokatori, antimikotike, antidepresivi, oralni kontraceptivi, testosteron.

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

dugotrajni unos askorbinske kiseline.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

Povećana aktivnost GGT-a:

 1. nekroza ćelija jetre,
 2. poremećen odliv žuči,
 3. alkoholna intoksikacija,
 4. tumor u jetri,
 5. oštećenje jetre lekovima.

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

Smanjena aktivnost GGT-a.

 

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina, prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button