The shop

ALT(SGPT)

170,00 rsd

Odredjivanje nivoa alanina (ALT(SGPT)) u krvi.

Category:
Description

Priprema za davanje uzorka

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Alanin aminotransferaza (ALT) je enzim koji sprovodi reakciju transaminacije (reverzibilni prenos amino grupa iz aminokiselina u keto kiselinu). Transaminiranje igra klјučnu ulogu u srednjem metabolizmu, jer osigurava sintezu i uništavanje pojedinih aminokiselina u telu. Koenzim ALT je piridoksal fosfat. ALT je prisutan u mnogim organima: jetri, bubrezima, skeletnim mišićima, miokardu, pankreasu. Najveća količina ALT nalazi se u jetri. Prisutan je u ćelijama u obliku dva izoenzima: citosolnog i mitohondrijskog. Najčešće se aktivnost aminotransferaza istražuje za diferencijalnu dijagnozu patologije jetre i miokarda. Ćelije jetre imaju direktan kontakt sa intravaskularnim prostorom, propusnost zidova kapilara u jetri je velika.

Pod ovim uslovima, u patologiji hepatocita, enzimi oslobođeni iz ćelija brzo završavaju u krvnoj plazmi. U miokardu, naprotiv, miociti imaju direktan kontakt samo sa međućelijskim prostorom pri maloj kapilarnoj propustlјivosti. Važan pokazatelј je odnos aktivnosti AST / ALT (de Ritis koeficijent), on se povećava sa ozbilјnim oštećenjima tkiva jetre, praćenom smrću hepatocita i infarktom miokarda; smanjuje – sa nekomplikovanim oštećenjem jetre.

Indikacije za ispitivanje

 1. virusni hepatitis;
 2. toksično oštećenje jetre;
 3. holestaza;
 4. sumnja na infarkt miokarda;
 5. preventivni lekarski pregledi.

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su : holestatici, anabolički steroidi, nikotinska kiselina, oralni kontraceptivi, etanol (u višku), soli gvožđa, MAO inhibitori, merkaptopurin, metotreksat, metohifuoran, metildopi, sulfonamidi, aminoglikozidi, azitromicin, cefalosroporin,

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su: Aspirin, Fenotiazin, Interferon.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

Povećana koncentracija ALT:

 1. nekroza ćelija jetre bilo koje etiologije,
 2. teški šok,
 3. akutna anoksija,
 4. opsežna trauma,
 5. ciroza jetre,
 6. opstruktivna žutica,
 7. tumori jetre,
 8. obimni infarkt miokarda,
 9. miozitis,

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

Smanjena koncentracija ALT:

 1. nedostatak piridoksal fosfata (vitamin B6).

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button