Krvna slika

krvna slika

Krvna slika

Analiza krvne slike, takođe poznata kao kompletna krvna slika (CBC), je uobičajeni test krvi koji nam pruža vredne informacije o zdravstvenom stanju. Meri broj i karakteristike različitih tipova ćelija u krvi, uključujući crvena krvna zrnca, bela krvna zrnca i trombocite.

Krvna slika nam može reći nekoliko važnih stvari o zdravlju osobe.

Broj crvenih krvnih zrnaca (RBC): RBC prenose kiseonik iz pluća u tkiva tela. Krvna slika može da meri broj eritrocita u krvi i njihovu veličinu i oblik. Ove informacije mogu pomoći u dijagnostici anemije, što je stanje u kojem nema dovoljno eritrocita ili eritrociti ne funkcionišu kako treba.

Broj belih krvnih zrnaca (WBC): WBC su suštinski deo imunog sistema i pomažu telu da se bori protiv infekcija. Krvna slika može da meri broj belih krvnih zrnaca u krvi i njihove različite tipove, kao što su neutrofili, limfociti, monociti, eozinofili i bazofili. Promene u broju ili vrsti leukocita mogu ukazivati na infekciju, upalu ili poremećaj krvi.

Broj trombocita: Trombociti su male krvne ćelije koje pomažu u zaustavljanju krvarenja formiranjem ugrušaka. Krvna slika može da meri broj trombocita u krvi, a promene u broju trombocita mogu ukazivati na poremećaj krvarenja ili problem koštane srži.

Pored ovih osnovnih merenja, krvna slika takođe može pružiti informacije o drugim aspektima zdravlja osobe, kao što su njihov ukupni status hidratacije, funkcija jetre i bubrega i prisustvo određenih infekcija ili bolesti.

Klinički značaj krvne slike ne može se preceniti.

To je ključno sredstvo u dijagnostici, praćenju i lečenju mnogih različitih zdravstvenih stanja, uključujući anemiju, infekcije, leukemiju, limfom i druge poremećaje krvi. CBC test takođe može pomoći u praćenju efekata hemoterapije i identifikovati potencijalne neželjene efekte lekova, kao što je supresija koštane srži.

Ostali testovi koji bi trebalo da prate krvnu sliku zavise od specifičnih zdravstvenih stanja koja se procenjuju. Na primer, ako krvna slika ukazuje na infekciju, mogu se naručiti dodatni testovi kao što su hemokultura ili bris grla da bi se identifikovao specifičan tip mikroorganizma koji izaziva infekciju. Ako krvna slika ukazuje na poremećaj krvi, mogu se naručiti dodatni testovi kao što je biopsija koštane srži ili genetsko testiranje kako bi se potvrdila dijagnoza i odredio odgovarajući tretman.

Krvna slika test je uobičajeni test krvi koji pruža važne informacije o zdravlju osobe. On meri broj i karakteristike različitih tipova ćelija u krvi, a promene u ovim merenjima mogu ukazivati na niz zdravstvenih stanja. Krvna slika je ključno sredstvo u dijagnozi, praćenju i lečenju mnogih različitih zdravstvenih stanja, a drugi testovi bi trebalo da ga prate na osnovu specifičnih zdravstvenih stanja koja se procenjuju.Call Now Button