FEMOSCREEN® za samo 9.900 RSD

Femoscreen

FEMOSCREEN® za samo 9.900 RSD

Potpuno jedinstveni test koji pruža sve potrebne informacije o statusu mikrobioma urogenitalnog trakta žene.

Širok spektar polno prenosivih, patogenih i oportunističkih mikroorganizama i bakterija, koje čine normalnu floru reproduktivnog trakta uključujući  21 soj humanog papilloma virusa (HPV)!

Jednim uzorkovanjem!

Analiza se izvodi pomoću Real Time PCR metode, izuzetno senzitivne i specifične molekularno biološke metode.

Zaista sve što je jednoj ženi potrebno u rutinskom pregledu, u pripremi za IVF, tokom dugotrajnih hroničnih stanja ili u akutnim ginekološkim bolestima.

Šta sve obuhvata FEMOSCREEN®?

FEMOSCREEN (Femoflor® screen+ HPV 21 screen)

 Femoflor® screen  analiza mikroflore urogenitalnog trakta žene (Lactobaccilus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, 2)

HPV screen 21* HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68 73, 82 QualitativePCR (POZITIVAN/NEGATIVAN) Call Now Button