Femoflor – jedinstvena mikrobiološka analiza za žene

PCR analiza blog, Farmakogenetika, Geni,PCR, STD, Polno prenosive bolesti, mikrobiološka analiza, HPV

Femoflor – jedinstvena mikrobiološka analiza za žene

Femoflor je mikrobiološka analiza za ispitivanje neuravnoteženosti mikroflore urogenitalnog trakta žena.

Normalna mikroflora vagine žena reproduktivnog doba je dobro uravnotežen i stabilan sistem. Dominantni agensi u njemu su Lactobacilia, čiji proizvod mlečna kiselina stvara kiselu reakciju vaginalnog sadržaja, što sprečava reprodukciju patogenih mikroorganizama.

Mikrobiološka analiza Femoflor se sprovodi za otkrivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava flore.

Femoflor se sprovodi metodom PCR-a u realnom vremenu. U kratkom roku pokazuje objektivnu sliku stanja biocenoze u celini – odnos urodjenih i klinički značajnih mikroorganizama.

Test Femoflor omogućuje lekaru da odabere individualne terapijske tretmane i odabere samo potrebne lekove za najefikasniju terapiju.

Kada je neophodan test Femoflor?

Za dijagnozu zaraznih uzroka problema iz urogenitalnog trakta, uključujući polno prenosive bolesti.

Za identifikovanje poremećaja u sastavu mikroflore urogenitalnog trakta, odnosno uzroka bolesti i nelagodnosti.

Za procenu efikasnosti terapije i rezultata lečenja.

Za nadgledanje procesa oporavka normalne mikroflore vagine.

Prilikom pripreme za IVF (vantelesnu oplodnju).

Klinički materijal za ispitivanje glavnih pokazatelja je odvojena supstanca zadnjeg svoda vagine, medjutim, po nahodjenju lekara, to može biti odvojena supstanca cervikalnog kanala i/ili uretre.

Za etiološku dijagnozu patogena, vrste biološkog materijala su:

Bris zadnjeg svoda vagine.

Bris cervikalnog kanala.

Bris uretre.

Kako izabrati test Femoflor?

Ispitivanje Femoflor propisuje lekar u zavisnosti od simptoma i lokalizacije procesa upale.

Femoflor skrin – bris uretre.

Femoflor 16 – bris uretre.

Femoflor skrin – bris cervikalnog kanala.

Femoflor 16 – bris cervikalnog kanala.

Femoflor skrin – bris vagine.

Femoflor 16 – bris vagine.

Kako se sprovodi ispitivanje?

Biomaterijal

Bris zadnjeg svoda vagine, cevikalnog kanala, uretre.

Metode uzimanja biomaterijala

U laboratoriji Citilab.

Priprema za ispitivanje

Da bi se dobio tačan rezultat, uoči ispitivanja, nije dozvoljeno:

Koristi lekove ( antibiotike, antiseptike, pro i eubiotike), uključujući lokalne preparate (supozitorije, tablete, kreme).

Neophodno je uzdržavanje od seksualnog odnosa tokom 24-48 sati.

Ne preoporučuje se testiranje nakon transvaginalne ultrasonografije i kolposkopije u roku od 24-48 sati.

Priprema za davanje uzorka

Ženama se savetuje ispitivanje pre menstruacije ili 2 dana nakon njenog završetka i ne ranije od 2 sata nakon mokrenja.

Uoči i na dan pregleda, ženama se ne preporučuje lavaža vagine. 3-5 dana pre predložene analize, neophodno je isklјučiti upotrebu vaginalnih preparata koji sadrže masti (supozitorije, kreme, vaginalne tablete).

Ne preporučuje se uzimanje uzoraka u toku primene antibiotske terapije (opšte / lokalne) i tokom menstruacije, najmanje 24-48 sati nakon polnog odnosa, intravaginalnog ultrazvuka i kolposkopije.

Opis analize

Mogućnosti savremene PCR dijagnostike omogućavaju sprovođenje multifaktorskih, kvantitativnih ispitivanja, otkrivajući DNK različitih mikroorganizama u dobijenim uzorcima.

Analize poremećaja stanja urogenitalnog trakta kod žena sa Femoflor®-om, izvedene PCR-om u realnom vremenu, omogućavaju da se za kratko vreme (1-2 dana) dobije objektivna slika stanja biocenoze u celini – odnos normalne flore i klinički značajnih mikroorganizama.

Svaka mikrobiološka analiza uklјučuje određivanje sledećih parametara:

Kontrola uzorkovanja materijala (CME) – broj ćelija epitela čoveka u test uzorku, objektivni kvantitativni kriterijum za ispravnost uzorka dostavlјenog za ispitivanje. Rezultati sa CME vrednošću većom od 104 podležu detaljnoj interpretaciji;

Ukupna bakterijska masa (BMM) je ukupna kontaminacija biotopa. Prikazuje ukupan broj bakterijskih ćelija zaroblјenih u transportnom medijumu kada se uzima struganje. Rezultati sa MBP većim od 106 podležu detaljnoj interpretaciji;

Standardna mikroflora – kvantifikacija Lactobacillus spp. i njihovi udeli u MBO. Analiza je namenjena proširenoj proceni vaginalne mikrobiocenoze; može se preporučiti za sveobuhvatan klinički pregled, uzimajući u obzir multifokalnu infekciju, prikrivene kliničke simptome i rizik od komplikacija. Identifikujući etiološku strukturu zaraznog i inflamatornog procesa, ova analiza omogućava optimizaciju, minimiziranje i individualizaciju terapije, odnosno sprovođenje adekvatnog, etiološki usmerenog lečenja svakog pacijenta.

FEMOFLOR – 16 mikrobiološka analiza detektuje:

Ukupnu bakterijsku masu

Lactobacillus spp.

Enterobacterium spp.

Streptococcus spp.

Staphilococcus spp.

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphiromonas spp.

Eubacterium spp.

Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.

Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. / Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp.

Peptostreptococcus spp.

Atopobium vaginae

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Ureaplasma spp.

Candida spp.

CME (kontrola uzorkovanja).

Pored Femoflor testa nijedan drugi vam neće biti potreban!Call Now Button