Farmakogenetika i individualna medicina.

PCR analiza blog, Farmakogenetika, Geni,PCR, STD, Polno prenosive bolesti, mikrobiološka analiza, HPV

Farmakogenetika i individualna medicina.

Svi smo urodjeno različiti, naš genetički materijal, genotip, odredjuje mnoge naše osobine i karakteristike, pa tako i odgovor na lekove i hemijske supstance.

Iako mnogi faktori poput godina, stanja organa i organizma imaju uticaj, procenjuje se da se varijabilnost u reakciji na lekove nasledjuje čak do 95%.

Varijacije u odgovoru na lekove su od velikog kliničkog značaja.

Odredjene doze leka kod nekoga mogu biti efikasne, iste te doze kod nekoga drugoga manje efikasne, a neretka je pojava da budu potpuno neefikasne ili čak i štetne.

To nas dovodi do oblasti koje izučava farmakogenetika.

Farmakogenetika se bavi izučavanjem genetičkih uzroka varijacija odgovora na lekove, sa ciljem optimizovanja terapije na individualne odgovore.

Jednostavnije rečeno traži vezu izmedju naših gena i efikasnosti dostupnih terapija i na taj način omogućava doktorima da prepišu adekvatne lekove i doze.

To može imati višestruke koristi.

Može nam omogućiti da smanjimo nuspojave.

Razumevanjem kako nečiji genetički materijal utiče na odgovor na odredjeni lek, jednostavnim sprovodjenjem genetičkih testova možemo unapred da odredimo adekvatnu terapiju.

Takodje može dovesti povećane efikasnosti.

Unapred znajući koji će lekovi biti od najveće koristi štedimo vreme i novac koje bi potrošili na pogrešne terapije, da ne pominjemo potencijalne zdravstvene komplikacije.

Sve to dovodi do poboljšanih ishoda terapija.

Kada znamo na koji će lek neko najbolje reagovati i u kojim dozama, lako je postići maksimalan efekat.

Svi su izgledi da će farmakogenetika dovesti do revolucije u oblasti medicine pomerajući je ka značajno individualnijem pristupu.

Takodje što više budemo razumeli genetičku osnovu odgovora na hemijske supstance to ćemo više biti u stanju da proizvedemo efikasnije lekove.

Na koje je načine farmakogenetika do sada već doprinela medicini.

Genetičko testiranje odgovora na neke od lekova za hipertenziju, epilepsiju, depresiju i antikoagulaciju je već postalo standardni deo prakse pre prepisivanja terapije.

Posebno je važna postala kod onkoloških pacijenata, gde sami lekovi mogu biti dosta štetni za organizam koji je već oslabljen borbom sa bolešću, tako da je terapija sa najboljim efektom, a minimalnim nuspojavama vrlo često presudna.

Jedan od lekova koji je do detalja istražen je varfarin, antokoagulans koji se prepisuje pacijentima sa atrijalnom fibrilacijom. Pokazalo se da smanjuje rizik od moždanog udara tako što produžava vreme zgrušavanja krvi.

Najvažniji geni koji odredjuju odgovor organizma na ovaj lek su CYP2C9, CYP4F2 i VKORC1.

GenVarijacijaKlinički uticaj
CYP2C9430 C>T (*2)
1075 A>C (*3)
Potrebna 17% manja doza
Potrebna 37% manja doza
CYP4F21347 C>TPotrebna skoro dupla doza
VCORC1-1639 G>APotrebna niža doza
Klinički značaj mutacija CYP2C9, CYP4F2 i VKORC1.

Na ovom i mnogim drugim primerima u praksi se već dokazuje potreba za daljim razvojem farmakogenetike.

Zašto ne proverite odgovor svog organizma na ovaj lek?

Ili možete odabrati neki drugi genetički test u našoj ponudi.



Call Now Button