Повратак

Инфекција Хуманог Папилома Вируса

4900 дин.
4900 дин.
4900 дин.

Важна информација

Скрећемо вам пажњу да је узимање узорака за испитивање код деце млађе од 16 година могуће само у присуству родитеља или законских заступника.За особе старије од 16 година, присуство родитеља или законског заступника није потребно.