Naručivanje analiza

LDH

180,00 rsd

Odredjivanje nivoa laktat dehidrogenaze u krvi.

Kategorija:
Opis Analize

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Laktat dehidrogenaza (LDH) je enzim koji katalizuje uklanjanje vodonika iz molekula mlečne kiseline (laktata). Ova reakcija je jedno od najvažnijih u procesu anaerobnog metabolizma glukoze. LDH se široko distribuira u tkivima lјudskog tela. Najveća aktivnost LDH utvrđena je u bubrezima, srčanom mišiću, skeletnim mišićima i jetri. Sadržan je ne samo u serumu, već i u značajnoj količini u eritrocitima, tako da test serum ne bi trebalo da ima tragove hemolize. Većina lјudskih organa i tkiva sadrži pet LDH izoenzima. Priroda spektra izoenzima LDH i vrsta metabolizma u tkivu međusobno se koreliraju: u tkivima sa pretežno aerobnim metabolizmom (srce, mozak, bubrezi), izoenzimi LDH1 i LDH2 imaju najveću aktivnost LDH; u tkivima sa izraženim anaerobnim metabolizmom (jetra, skeletni mišići) preovlađuju izoenzimi LDH4 i LDH5 .U krvnom serumu zdrave osobe stalno se nalazi svih pet izoenzima laktat-dehidrogenaze. Ova istraživanje uklјučuje merenje aktivnosti ukupnog LDH.

Indikacije za ispitivanje

 1. Dijagnoza infarkta miokarda,
 2. hemolitička anemija,
 3. tumorski proces.

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

anestetici, Aspirin, Vasopresin, Valproična kiselina, lekovi, Prokainamid, Etanol, Amiodaron, anabolički steroidi, Verapamil, Izotretinoin, Kaptopril, Kodein, Dapson, Diltiazem, Interferon-alfa, Interleukin-2 i neki antiinflamatorni lekovi, Penicillamine , Streptokinaza, Thiopental, Furosemid, Metotreksat, Sulfasalazin, Simvastatin, Takrolimus.

 

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji koja lekovima kao što su :

Amikacin, Askorbinska kiselina, Hidroksiurea, Dofibrate, Enalapril, Metronidazol, Naltrekson, antikonvulzivi, Cefotaksim.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

Povećana aktivnost LDH :

 1. megaloblastna i perniciozna anemija,
 2. infarkt miokarda,
 3. virusni hepatitis,
 4. šok,
 5. hipoksija,
 6. hipertermija,
 7. ciroza jetre,
 8. opstruktivna žutica,
 9. bubrežne bolesti,
 10. neoplazija,
 11. kongestivna srčana insuficijencija.

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

Smanjenje aktivnosti LDH:

 1. genetski defekt,
 2. imunoinhibicija LDH

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina, prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button