Naručivanje analiza

Kalcijum ukupni

170,00 rsd

Odredjivanje nivoa kalcijuma u krvi.

Opis Analize

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Kalcijum je najzastuplјeniji element u lјudskom telu. Fiziološki značaj kalcijuma je u regulaciji propustlјivosti ćelijskih membrana, učešću u izgradnji skeleta i sistema hemostaze, kao i u funkcionisanju neuromišićne aktivnosti. Kalcijum ima sposobnost da se akumulira na mestima gde postoji oštećenje tkiva različitim patološkim procesima. Oko 99% kalcijuma je u kostima, ostatak je u vanćelijskoj tečnosti. Kalcijum ulazi u telo hranom, apsorbuje se u tankom crevu. U krvnoj plazmi kalcijum je predstavlјen u tri oblika: 1) povezan sa proteinima (uglavnom sa albuminom – oko 40%); 2) u kombinaciji sa fosfatom i citratom (oko 9%); 3) u obliku jonizovanog (slobodnog) oblika (oko 50% kalcijuma u ​​plazmi). Ravnotežu kalcijuma u ​​telu održava sistem paratiroidnog hormona (PTH) – kalcitonin (CT) – vitamin D. Glavna funkcija ovih hormona je da regulišu kretanje jona kalcijuma (Ca2 +) u telu i održavaju stalna koncentracija Ca2 + u krvi.

Indikacije za ispitivanje

 1. Osteoporoza,
 2. disfunkcija štitaste i paratireoidnih žlezda,
 3. bolesti koštanog aparata,
 4. sarkoidoza,
 5. tumori (obično rak dojke i pluća) i metastaze u kostima.

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su: Tamoksifen, antacidi, androgeni, soli kalcijuma, dugotrajna upotreba diuretika, progesteron, vitamin D i A, paratiroidni hormon.

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su: ​​Aminoglikozidi, Barbiturati, Kalcitonin, Karbamazepin, steroidi, diuretici, Estrogen (kod žena u postmenopauzi), Glukagon, Glukoza, Insulin, magnezijumove soli, Meticilin, fiziološki rastvori (efekat se primećuje u slučaju hiperkalcemije), Gentamicin.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

 1. primarni i tercijarni hiperparatireoidizam,
 2. maligni tumori,
 3. feohromacitom,
 4. sarkoidoza,
 5. Pagetova bolest,
 6. tirotoksikoza,
 7. akromegalija,

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

 1. idiopatski, hirurški ili kongenitalni hipoparatireoidizam,
 2. nedostatak vitamina D,
 3. nedostatak magnezijuma,
 4. hronična bubrežna insuficijencija,
 5. akutni pankreatitis,
 6. hipofunkcija prednje hipofize,
 7. osteomalacija,
 8. alkoholizam,
 9. ciroza jetre,
 10. hipoalbuminemija,
 11. neadekvatna ishrana.

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina, prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button