Naručivanje analiza

Holesterol

240,00 rsd

Odredjivanje nivoa holesterola u krvi.

Kategorija:
Opis Analize

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Holesterol  je sekundarni monoatomski ciklični alkohol, nerastvorlјiv u vodi i zbog toga se transportuje krvnom plazmom u obliku povezanom sa rastvorlјivim proteinima (lipoproteini). Kada se holesterol određuje u laboratoriji, to treba shvatiti kao ukupni holesterol ili sadržaj holesterola u LDL i HDL. Holesterol, sadržan u lipoproteinima, koristi se za biosintezu masnih kiselina, steroidnih hormona, vitamina D i formiranje ćelijskih membrana. Proučavanje nivoa holesterola u serumu ne pruža tačne dijagnostičke informacije o određenoj bolesti, već samo odražava patologiju metabolizma lipida u telu. Trenutno je uspostavlјena jasna veza između nivoa ukupnog holesterola u krvi i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti, odnosno porast njegovog nivoa praćen je porastom mortaliteta kod muškaraca i žena. Razlozi koji dovode do povećanja nivoa holesterola u krvi podelјeni su na primarne – genetski određene i sekundarne – manifestaciju drugog patološkog procesa (dijabetes melitus, bolest jetre i bubrega).

Indikacije za ispitivanje

 1. Dijagnoza hiperholesterolemije,
 2. Procena rizika od aterosklerotske bolesti koronarnih arterija i koronarne bolesti srca (IHD),
 3. bolesti jetre,
 4. endokrine patologije.

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

Askorbinska kiselina, Amiodaron, Androgeni, Aspirin, kateholamini, antibiotici, Beta-blokatori, Karbamazepin, Ciklosporin, glukokortikosteroidi, Ibuprofen, Vitamin D, diuretici (mali efekat), Ergokalciferol (velike doze).

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao pto su: Aminosalicilna kiselina, Asparaginaza, holestiramin, estrogeni, klofibrat, inhibitori 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA reduktaze (Lovastatin, Pravastatin, Simvastatin), Interferon, Nikotinska kiselina, Neomicin, Koenzimirokin, K10.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

 1. hiperlipoproteinemija tipa I, IIa, IIb, III, Ib i B,
 2. poligena hiperholesterolemija,
 3. porodična kombinovana hiperlipidemija,
 4. primarna egzogena hipertrigliceridemija,
 5. obolјenja jetre,
 6. intra- i ekstrahepatična holestaza,
 7. maligni tumori pankreasa i prostate,
 8. glomerulonefritis,
 9. akutni tiroidizam,
 10. sindrom infarkt miokarda,
 11. ishemijska bolest srca,
 12. esencijalna hipertenzija,
 13. izolovani nedostatak hormona rasta,
 14. dijabetes melitus,
 15. giht,
 16. glikogenoza tipa I, III i BI,
 17. talasemija major,
 18. analbuminemija,
 19. disglobulinemija,
 20. neurotična anoreksija,
 21. idiopatska hiperkalcemija,
 22. akutni sindrom intermitentne porfirije.

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

 1. nedostatak alfa-lipoproteina (Tangierova bolest),
 2. hipo- i abetalipoproteinemija,
 3. ciroza jetre,
 4. maligni tumori jetre,
 5. hipertireoza,
 6. sindrom malapsorpcije,
 7. neuhranjenost,
 8. sideroblastična anemija,
 9. talasemija,
 10. hronična opstruktivna plućna bolest,
 11. mentalna retardacija,
 12. reumatoidni artritis,
 13. limfangemija

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button