Naručivanje analiza

HDL holesterol

240,00 rsd

Odredjivanje nivoa lipoproteina velike gustine (HDL) u krvi.

Kategorija:
Opis Analize

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Lipoproteini velike gustine (HDL), za razliku od drugih lipoproteina, prenose holesterol iz ćelija perifernih organa do jetre, gde se holesterol pretvara u žučne kiseline i izlučuje iz tela. Ovo je tipično za srčani mišić sa njegovim sudovima i za druge organe. HDL igra zaštitnu ulogu protiv razvoja ateroskleroze i bolesti koronarnih arterija. Pored uklanjanja viška holesterola iz vaskularnog zida, HDL je uklјučen u sazrevanje nervnih sinapsi, kao i u regulaciji sinteze beta-amiloida, glavne komponente proteinskih plakova sadržanih u mozgu pacijenata sa Alzheimerovom bolešću, utiču na stanje pamćenja svojim antiinflamatornim i antioksidativnim dejstvom.

Epidemiološka istraživanja pokazala su obrnutu vezu između nivoa HDL holesterola i prevalencije bolesti koronarnih arterija. Što je niži nivo HDL holesterola, to je veći rizik od razvoja bolesti koronarnih arterija i obrnuto. Povišeni nivoi holesterola procenjeni pomoću HDL-a smatraju se antiaterogenim faktorima.

Indikacije za ispitivanje

 1. Ateroskleroza,
 2. ishemijska bolest srca,
 3. bolest jetre,
 4. dijabetes melitus.

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

ciklofenil, oralni kontraceptivi, estrogeni, derivati fibrinske kiseline (klofibrat, gemfibrozil), lovastatin, pravastatin, simvastatin, nikotinska kiselina, fenobarbital, kaptopril, karbamazepin, koenzim K10, Furopidami

 

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao pto su: Androgeni, beta-blokatori (posebno nekardioselektivni), ciklosporin, diuretici, interferon, interleukin, tiazidi.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

 1. hiperalfalipoproteinemija,
 2. primarna bilijarna ciroza,
 3. hronični hepatitis,

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

 1. abetalipoproteinemija,
 2. hipertrigliceridemija,
 3. dekompenzovani dijabetes melitus,
 4. rana bolest koronarnih arterija,
 5. holestaza,
 6. nefrotski sindrom,
 7. hronična bubrežna insuficijencija.

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Posle 16 godina prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button