Naručivanje analiza

Gvožđe

180,00 rsd

Analiza koncentracije gvožđa iz uzorka seruma krvi.

Kategorija:
Opis Analize

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize:

Gvožđe je vitalni element u tragovima koji je deo respiratornih pigmenata koji su uklјučeni u transport kiseonika i u procese respiracije tkiva. Gvožđe je deo hemoglobina, mioglobina, citokroma, enzima katalaze, mijeloperoksidaze. Hem gvožđe reverzibilno vezuje kiseonik i učestvuje u njegovom transportu, brojnim redoks reakcijama, igra važnu ulogu u procesima hematopoeze. Gvožđe je uklјučeno u metabolizam porfirina, sintezu kolagena i funkcionisanje imunološkog sistema.

Gvožđe ulazi u telo hranom (meso, povrće, voće). Apsorpciju gvožđa regulišu crevne ćelije, a njegov transport od crevnog zida do prekursora eritrocita i depo ćelija (makrofaga) vrši protein plazme – transferin. Sa viškom gvožđa, transferin je potpuno zasićen, uz nedostatak serumskog gvožđa, brzo se troši. Glavni oblik skladištenja gvožđa u telu je protein feritin, koji se određuje u ćelijama jetre, koštane srži, slezine i retikulocitima. Nivo serumskog gvožđa zavisi od pola i starosti, kao i doba dana (najviši je ujutru).

Prosečne vrednosti gvožđa kod žena su niže nego kod muškaraca, ali kod obe se ovaj pokazatelј smanjuje sa godinama. Velike varijacije u sadržaju gvožđa u krvnom serumu, mogućnost njegovog povećanja u nekrotičnim procesima u tkivima (na primer, uz nekrozu ćelija jetre), njegovo smanjenje u zapalјenskim procesima (infekcije, traume, hronična upala), usled kretanja od krvi do depoa, ograničite dijagnostičku vrednost određivanja seruma gvožđa. Za ovo je neophodno odrediti ukupan kapacitet vezivanja gvožđa u serumu ili sadržaj transferina i feritina u krvi.

Indikacije za ispitivanje:

 1. Dijagnostika i diferencijalna dijagnoza anemija različite etiologije,
 2. Kontrola lečenja anemije sa nedostatkom gvožđa,
 3. Akutne i hronične zarazne bolesti,
 4. Sistemske inflamatorne bolesti,
 5. Poremećaji neuhranjenosti i apsorpcije,
 6. Hipo- i avitaminoza,
 7. Poremećaji iz gastrointestinalnog trakta,
 8. Moguća trovanja preparatima gvožđa.

Ometajući faktori:

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

Cefotaksim, oralni kontraceptivi, estrogeni, gvožđe dekstran, meticilin, metotreksat, vitamini koji sadrže gvožđe, pirazinamid, alkohol.

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

Allopurinol, Acetilsalicilna kiselina (velike doze), holestiramin, kortikotropin, kortizol, metformin, testosteron.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati):

 1. Pogubna, hemolitička i aplastična anemija,
 2. hemohromatoza,
 3. akutna leukemija,
 4. trovanje olovom,
 5. akutni hepatitis,
 6. nedostatak vitamina B6,
 7. talasemija,
 8. prekomerno lečenje gvožđem,
 9. ponovlјene transfuzije krvi,

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati):

 1. Anemija sa nedostatkom gvožđa,
 2. remisija perniciozne anemije,
 3. akutne i hronične infekcije,
 4. rak,
 5. nefroza,

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina, prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button