Naručivanje analiza

CRP

700,00 rsd

Odredjivanje nivoa C-reaktivnog proteina (CRP) u krvi.

Opis Analize

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

C-reaktivni protein (CRP) je protein akutne faze koji je ime dobio zbog svoje sposobnosti da veže C-polisaharid ćelijskog zida pneumokoka. CRP se sintetiše u jetri, njegova glavna funkcija je aktiviranje imunoloških odgovora tela, vezivanje različitih mikroorganizama i razgradnja oštećenih tkiva. Glavni stimulans / regulator sinteze CRP je interleukin-1,6, faktor nekroze tumora.

Dugo vremena se verovalo da je povećanje nivoa CRP iznad 5 mg / L klinički značajno; pri vrednostima ispod ove vrednosti konstatovano je odsustvo sistemskog inflamatornog odgovora. Kasnije se pokazalo da su vrednosti koncentracije CRP veće od 3 mg / L nepovolјan prognostički znak povezan sa rizikom od vaskularnih komplikacija kod naizgled zdravih lјudi i pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima. S tim u vezi, razvijeni su ultrasenzibilni test sistemi  za određivanje nivoa CRP. Ove metode imaju približno 10 puta veću analitičku osetlјivost od tradicionalnih metoda i omogućavaju registraciju minimalnih kolebanja koncentracije CRP u krvi.

Određivanje ultrasenzibilnog CRP-a je od  značaja za utvrđivanje rizika od razvoja teških kardiovaskularnih bolesti i komplikacija – infarkta miokarda i moždanog udara. Kod pacijenata sa bolestima koronarnih arterija, inicijalno visok nivo ultrasenzitivnog CRP-a treba smatrati visokim faktorom rizika za razvoj restenoze tokom angioplastike, kao i odloženim komplikacijama nakon presađivanja koronarne arterije.

Indikacije za ispitivanje

 1. Određivanje rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:: oralni kontraceptivi, hormonska terapija zamene.

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:

uzimanje nesteroidnih antiinflamatornih lekova, kortikosteroida, statina, beta-blokatora.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

Povećana koncentracija CRP-a u krvnom serumu:

 1. različiti inflamatorni procesi,
 2. maligne novotvorine sa metastazama,
 3. sistemske reumatske bolesti,
 4. akutne bakterijske, glјivične, parazitske i virusne infekcije,
 5. reumatoidni artritis,
 6. tuberkuloza,
 7. peritonitis,
 8. infarkt miokarda,
 9. stanja nakon teških operacija,
 10. mijelom,
 11. holecistitis,
 12. pneumonija,
 13. tromboflebitis,
 14. bolesti gastrointestinalnog trakta,
 15. odbacivanje transplantata,
 16. neonatalna sepsa,
 17. meningitis,
 18. hronični tonzilitis.

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

 

Call Now Button