Магазин

Mokraćna kiselina

170,00 rsd

Odredjivanje nivoa mokraćne kiseline u krvi.

Описание

Priprema za davanje uzorka :

Krv se vadi na prazan stomak (natašte).

Između poslednjeg obroka i vađenja krvi treba da prođe najmanje 8 sati (optimalno 12 sati). Sok, čaj, kafa nisu dozvolјeni. Možete piti vodu. Izbegavajte preopterećenje hranom dan ranije.

Eliminišite fizički i emocionalni stres, i bez cigareta 60 minuta pre nego što date krv.

Opis analize

Mokraćna kiselina je proizvod razmene purinskih baza koje čine složene proteine — nukleoproteine. U ovom slučaju, može se formirati od proteina koja dolazi sa hranom (meso), kao i rezultat raspada sopstvenih nukleinskih kiselina u telu. Proteini u hrani pod uticajem digestivnih enzima razlažu se na mokraćnu kiselinu već u gastrointestinalnom traktu, nakon čega se apsorbuju u krvotok. Nastala mokraćna kiselina se izlučuje putem bubrega. U vanćelijskoj tečnosti, uklјučujući krvnu plazmu, mokraćna kiselina je prisutna u obliku natrijumove soli (urata) u koncentraciji bliskoj zasićenju. Ako koncentracija kiseline u krvi prelazi maksimalne normalne vrednosti, tada postoji mogućnost kristalizacije natrijum-urata. Taloženje urata u tkivima prati stvaranje aseptične upale i klinički sindrom koji se naziva giht.

Indikacije za ispitivanje

 1. Giht,
 2. Procena funkcije bubrega,
 3. Rak (leukemija)

Ometajući faktori

Povećane vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su:: nikotinska kiselina (velike doze), beta-blokatori (atenolol, propranolol, nadolol, timolol), kortikosteroidi (kod akutne leukemije), ciklosporin, diazoksid, diuretici (acetazolamid, etakrinska kiselina, furosemid, triazolamino-aminoezol , Pirazinamid, salicilati (male doze), neki antineoplastični lekovi (Asparaginaza, Cisplatin, Fludarabin, Hidroksiurea, Idarubicin), Teofilin.

Smanjene vrednosti se mogu očekivati ako je pacijent na terapiji lekovima kao što su: Askorbinska kiselina, alfa-metildopa, alopurinol, aspirin, desferoksamin, kortikosteroidi, dietilstilbestrol, enalapril, ibuprofen, indometacin, manitol, probenecid, spironolakton, verapamil.

Razlozi za odstupanje rezultata (povećani rezultati)

Povećanje koncentracije mokraćne kiseline primećuje se kod :

 1. gihta,
 2. bubrežne insuficijencije,
 3. leukemije,
 4. mijeloma,
 5. toksikoze trudnica,
 6. psorijaze,
 7. policistične bolesti bubrega,
 8. metaboličkog sindroma (gojaznost, arterijska hipertenzija, kršenje metabolizma uglјenih hidrata, lipida i purina),
 9. prevelika doza citostatskih lekova.

Razlozi za odstupanje rezultata (smanjeni rezultati)

Smanjenje koncentracije mokraćne kiseline primećeno je kod :

 1. Vilson-Konovalov-ove bolesti,
 2. ksantinurije,
 3. Fanconijevog sindroma,
 4. Hodgkinove bolesti,
 5. dijete sa malo purina.

Važna informacija

Skrećemo vam pažnju da je uzimanje uzoraka za ispitivanje kod dece mlađe od 16 godina moguće samo u prisustvu roditelјa ili zakonskih zastupnika.

Za osobe starije od 16 godina prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika nije potrebno.

Call Now Button