Магазин

Femoflor® 16 analiza mikroflore urogenitalnog trakta žene (Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp, Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp, Lachnobacterium spp./ Clostridium spp, Mobiluncus spp./ Corynebacterium spp, Peptostreptococcus spp, Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.) (uretralni, vaginalni, cervikalni bris)

7.900,00 rsd

Analiza mikroflore urogenitalnog trakta žena.

Категория:
Описание

Mogućnosti savremene PCR dijagnostike omogućavaju sprovođenje multifaktorskih, kvantitativnih istraživanja, otkrivajući DNK različitih mikroorganizama u dobijenim uzorcima. Analize disbiotičkih stanja urogenitalnog trakta kod žena sa Femoflor®-om, sprovedene PCR-om u realnom vremenu, omogućavaju da se u kratkom vremenskom periodu (1-2 dana)  dobije objektivna slika stanja biocenoze u celini — odnos normalne flore i klinički značajnih mikroorganizama. Svaka analiza uklјučuje određivanje sledećih parametara: kontrola uzorkovanja materijala (CME) — broj ćelija epitela čoveka u test uzorku, objektivni kvantitativni kriterijum za adekvatnost uzoraka dostavlјenog za ispitivanje. Rezultati sa CME vrednošću većom od 104 podležu tačnoj interpretaciji; ukupna bakterijska masa (BMM) — ukupna kontaminacija biotopa. Prikazuje ukupan broj bakterijskih ćelija zaroblјenih u transportnom medijumu kada se uzima bris. Rezultati sa MBP većim od 106 podležu tačnoj interpretaciji; normalna flora — određivanje količine Lactobacillus spp. i njihovi udeli u MBO. Analiza je namenjena proširenoj proceni vaginalne mikrobiocenoze; može se preporučiti za sveobuhvatan klinički pregled, uzimajući u obzir multifokalnu infekciju, izostanak kliničkih simptoma i rizik od komplikacija. Identifikujući etiološku strukturu zaraznog i inflamatornog procesa, ova analiza omogućava optimizaciju, minimiziranje i individualizaciju terapije, odnosno sprovođenje adekvatnog, etiološki usmerenog lečenja svakog pacijenta, uzimajući u obzir princip „neophodnosti i dovolјnosti «. Otkriveni indikatori FEMOFLOR — 16: Ukupna bakterijska masa Lactobacillus spp. Enterobacterium spp. Streptococcus spp. Staphilococcus spp. Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphiromonas spp. Eubacterium spp. Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp. Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp. Peptostreptococcus spp. Atopobium vaginae Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Ureaplasma spp. Candida spp.

 

Indikacije za ispitivanje

Glavno područje primene ovih analiza je procena kvalitativnog i kvantitativnog sastava mikroorganizama koji čine vaginalnu mikrobiocenozu kod žena reproduktivnog doba, uklјučujući trudnoću, i to: utvrđivanje etiološkog uzroka disbiotičkog stanja (što omogućava da se sprovede cilјana etiotropna terapija), određujući težinu disbiotičkih poremećaja (kao rezultat toga postaje moguće individualizovati obim terapije); procena efikasnosti terapije i rezultata lečenja disbioze nepoznate geneze, praćenje obnavlјanja normalne vaginalne mikroflore, priprema za ginekološku hirurgiju, trudnoća, vantelesna oplodnja, uvođenje spirale, histeroskopija. Dodatne indikacije za ispitivanje: procena kvalitativnog i kvantitativnog sastava mikroflore bilo kog porekla ako predloženi sastav vrsta odgovara spisku mikroorganizama utvrđenih upotrebom ove analize; indirektna procena osetlјivosti mikroflore na korišćeni antibakterijski lek. Kada se ispitivanje koristi za dodatne indikacije, klinička interpretacija rezultata određuje se specifičnom kliničkom situacijom, vrstom i izvorom biološkog materijala u kome se ispitivanje vrši i nizom drugih faktora. U ovim slučajevima procenu rezultata vrši lekar koji pojedinačno učestvuje u svakom slučaju.

Call Now Button